Plezia Kazimiera

Kazimiera Plezia (ur. 7 czerwca 1932 w Łączkach Kucharskich) – polska polityk.

W 1954 wstąpiła do PZPR. Absolwentka Uniwersytetu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie(1974). W 1976 uzyskała mandat posłanki na Sejm PRL VII kadencji z ramienia PZPR. Zasiadała w Komisji Oświaty i Wychowania oraz w Komisji Prac Ustawodawczych. W 1980 uzyskała reelekcję w tym samym okręgu. W Sejmie VIII kadencji zasiadała w Komisji Oświaty i Wychowania, Komisji Prac Ustawodawczych oraz w Komisji Skarg i Wniosków. Została odznaczona Złotym i Brązowym Krzyżem Zasługi i Medalem 30-lecia Polski Ludowej.

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz