Kuraś Kazimierz

Kazimierz Kuraś (ur. 26 grudnia 1926 w Krakowie, zm. 13 listopada 2013) – polski polityk.

W 1945 wstąpił do PPR, w 1948 do PZPR. W 1965, 1969, 1972 i 1976 uzyskiwał mandat posła na Sejm PRL. W trakcie IV, V i VI kadencji zasiadał w Komisji Handlu Wewnętrznego. Ponadto w trakcie VI kadencji pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Przemysłu Ciężkiego i Maszynowego, a w trakcie VII Komisji Przemysłu Ciężkiego, Maszynowego i Hutnictwa. Działał w ZBoWiD. Został odznaczony m.in. Orderem Sztandaru Pracy II klasy i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz