Michalski Kazimierz

ks. Kazimierz Michalski – ur. 18 sierpnia 1898 r. w Gnieźnie zm. 11 lutego 1975 r. w Poznaniu, pierwszy polski proboszcz w parafii św. Jadwigi w Zielonej Górze. Przed II wojną światową był m.in. dyrektorem Instytutu Akcji Katolickiej w Poznaniu, sekretarzem generalnym Sodalicji Mariańskiej Pań i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Po wybuchu II wojny światowej pełnił funkcję kapelana wojskowego i uczestniczył w walkach nad Bzurą. W listopadzie 1939 roku aresztowany przez gestapo, w kwietniu 1940 roku trafił do obozu koncentracyjnego w Dachau, a nastepnie w Mauthausen-Gusen.

Po wojnie był społecznikiem i organizatorem życia kościelnego na ziemiach odzyskanych. Parafię św. Jadwigi w Zielonej Górze objął w 1945 roku. Był w konflikcie z władzami PRL. Po odmowie złożenia obowiązkowego ślubowania na wierność PRL, w 1952 roku został zmuszony do opuszczenia probostwa i wyjechał do Poznania. Powrócił w 1956 roku, ale po wydarzeniach zielonogórskich, stając w obronie Kościoła i wolności w sporze z władzami komunistycznymi o Dom Katolicki musiał w 1960 roku opuścić parafię.

« Powrót do Leksykonu