Kolekcja

Kolekcja – zbiór danych rzeczy tego samego rodzaju zgromadzony z powodu ich wartości artystycznej lub historycznej.

« Powrót do Leksykonu