Komitet Obywatelski „Solidarność”

Komitet Obywatelski „Solidarność” – półlegalna organizacja.

Powstała w 1988 jako Komitet Obywatelski przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność” Lechu Wałęsie. Po zakończeniu obrad Okrągłego Stołu w 1989 komitet przekształcił się w ogólnopolski ruch zwolenników zmian ustrojowych w Polsce. Trybuną tego ruchu stała się utworzona specjalnie w tym celu „Gazeta Wyborcza” pod redakcją Adama Michnika, której oraz reaktywowany „Tygodnik Solidarność” pod redakcją Tadeusza Mazowieckiego.

« Powrót do Leksykonu