Korekta

Korekta – proces polegający na usuwaniu nieprawidłowości i/lub błędów, np. nanoszenie poprawek w utworze literackim, ale także muzycznym itd. itp.

« Powrót do Leksykonu