Kowalski Michał

Michał Kowalski – ur. w 1960 roku – polski malarz, przedstawiciel neofowizmu. Studiował na ASP w Warszawie, następnie mieszkał w Paryżu, w 1995 roku przeniósł się do Warszawy, skąd ponownie powrócił do Paryża po śmierci własnej matki. Kowalski jest uznawany za jednego z polskich liderów tzw. Nowej Ekspresji, czyli neofowizmu, inaczej nazywanego neoabstrakcjonizmem. Wystawia swoje prace głównie na terenie Francji, ale też w Polsce.

« Powrót do Leksykonu