Paryż

Paryż – stolica i największa aglomeracja Francji, położony nad Sekwaną. Miasto stanowi centrum polityczne, ekonomiczne i kulturalne kraju. Również dla kultury polskiej Paryż zajmuje miejsce szczególne, zwłaszcza dla twórczości w XIX wieku. Po Powstaniu listopadowym miasto stało się centrum tzw. Wielkiej Emigracji polskiej. Tutaj tworzył Adam Mickiewicz, Fryderyk Chopin, Cyprian Kamil Norwid. W 1893 roku powstała w Paryżu Biblioteka Polska, która jest najstarszą polską biblioteką za granicą, przechowującą ponad 100 tys. woluminów z zakresu polskiej historii i kultury.

W początkowym okresie II wojny światowej był siedzibą rządu polskiego na uchodźstwie. Po kapitulacji Francji w końcu czerwca 1945 roku rząd przeniósł się do Londynu. Również po 1945 roku Paryż był miastem, gdzie przebywało i tworzyło wielu wybitnych polskich twórców po 1945. Wiązało się to głównie z Instytutem Kultury Polskiej i jego czołowym wydawnictwem „Kultura”, którego naczelnym redaktorem był Jerzy Giedroyć.

« Powrót do Leksykonu