Borowiak Krzysztof

Krzysztof Borowiak – w maju 2000 roku wygrał konkurs organizowany przez Urząd Służby Cywilnej i został cywilnym dyrektorem Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON. Mimo trudności ze strony ówczesnego ministra obrony narodowej, dr. Krzysztofowi Borowiakowi udało się przygotować program restrukturyzacji szkolnictwa wojskowego. Bronisław Komorowski był temu przeciwny, gdyż jak sam Borowiak tłumaczy, wyżsi oficerowie Wojska Polskiego wykorzystywali struktury szkolnictwa do robienia własnych interesów.

W lutym 2001 roku Bronisław Komorowski odwołał Krzysztofa Borowiaka argumentując swoją decyzję „ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych”, twierdząc, że „swoim działaniem dyrektor Borowiak nie tylko zmierzał do podważenia autorytetu kierownictwa resortu, złamał również zasadę apolityczności wiążącą członków korpusu Służby Cywilnej”. Decyzję tę po 4 latach podważył Sąd Okręgowy w Warszawie, orzekając prawomocnie, że nie istniały żadne podstawy do zwolnienia Borowiaka. Do reformy nie doszło, a biznes na Wojskowej Akademii Technicznej organizowany przez WSI i Fundację Pro Civili prowadzony był nadal.

« Powrót do Leksykonu