Lubień Kujawski

Lubień Kujawski – miasto w województwie kujawsko-pomorskim. Po raz pierwszy nazwa użyta została w 1399 roku, istniała wtedy niewielka wieś. Na przełomie XVI–XVII wieku ośrodek rzemieślniczy. Prawa miejskie miejscowość zyskała w 1489 roku i miastem pozostawało do 1870 roku. Zniszczone przez Szwedów w połowie XVII wieku. Od 1793 w zaborze pruskim, od 1807 w Księstwie Warszawskim, od 1815 w Królestwie Polskim. Ponownie miastem od 1919 roku.

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz