Krzywicki Ludwik

Ludwik KrzywickiLudwik Krzywicki – ur. 21 sierpnia 1859 r. w Płocku, zm. 10 czerwca 1941 r. w Warszawie, polski myśliciel marksistowski, socjolog i ekonomista, pedagog, działacz społeczny, polityk. Prekursor i jeden z twórców polskiej socjologii. Studiował matematykę na Cesarskim Uniwersytecie Warszawskim, a w trakcie studiów przeczytał „Kapitał” Karola Marksa i od tego czasu stał się propagatorem zawartych tam idei. Poświęcił się wydaniu „Kapitału” w języku polskim, był współautorem tłumaczenia pierwszego tomu. Od chwili powstania Związku Robotników Polskich stał się obok Juliana Marchlewskiego aktywnym jego działaczem i czołowym teoretykiem.

« Powrót do Leksykonu