Rataj Maciej

Maciej RatajMaciej Rataj – ur. 19 lutego 1884 r. we wsi Chłopy k. Lwowa, zm. 21 czerwca 1940 r.w Palmirach, polski polityk, Marszałek Sejmu i zastępujący Prezydenta RP, działacz ludowy i publicysta. Po zamachu majowym przejął uprawnienia prezydenta od ustępującego Stanisława Wojciechowskiego i powołał rząd z Kazimierzem Bartlem na czele. Po wybuchu II wojny światowej nie opuścił Warszawy. Był jednym z inicjatorów powołania Robotniczej Brygady Obrony Warszawy. Działał w Służbie Zwycięstwu Polsce, był też członkiem Politycznego Komitetu Porozumiewawczego.

W listopadzie 1939 roku został aresztowany przez Gestapo. Po trzech miesiącach został zwolniony z powodu braku dowodów na prowadzenie przez niego antyniemieckiej działalności. Ponownie podjął działalność konspiracyjną, odrzucając propozycje wyjazdu z kraju. Został ponownie aresztowany w 1940 roku. Zginął 21 czerwca 1940 roku, rozstrzelany przez Niemców w masowej egzekucji w Palmirach, w ramach akcji AB, mającej na celu eksterminację polskiej inteligencji.

« Powrót do Leksykonu