Manipulacja

Manipulacja – rodzaj formy wywierania nacisku/wpływu na daną grupę osób lub osobę, prowadzony zazwyczaj w niecnych celach.

Manipulację prowadzi się tak, aby dana osoba nie była jej świadoma i zrealizowała cele manipulatora.

« Powrót do Leksykonu