Mamoń Marcin

Marcin Mamoń (ur. 10 października 1968 w Krakowie) – polski reżyser dokumentalista i dziennikarz, działacz opozycji antykomunistycznej.

Jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1986-1989 działacz organizacji antykomunistycznych: Ruchu Wolność i Pokój. Organizator i uczestnik demonstracji i pikiet przeciwko stacjonowaniu wojsk sowieckich w Polsce w ramach Ruchu Wolność i Pokój (1989). Pisał też artykuły i zajmował się drukowaniem i kolportażem pism podziemnych. Dziennikarz gazety codziennej „Czas Krakowski” (1990-92). Reporter TVP Kraków (1994-1996). W latach 2006-2008 kierownik redakcji publicystyki w TVP2. Jest również reżyserem niezależnym, autorem filmów dokumentalnych, producentem. Pracuje w krajach ogarniętych konfliktami zbrojnymi. Współpracował m.in. z TVN, TVP, BBC, Channel 4, VPRO (Holandia), WDR, The Intercept (USA). Publikował m.in. w Rzeczpospolita, tygodnikach „Uważam Rze”, „W sieci”, „Do Rzeczy”.

« Powrót do Leksykonu