Król Marek

Marek Król – ur. 24 lutego 1953 r. w Poznaniu, polski dziennikarz, działacz PZPR, były redaktor naczelny tygodnika Wprost, poseł na Sejm. Ukończył znane poznańskie liceum im. Karola Marcinkowskiego, tzw. „Marcinek” i filologię klasyczną na poznańskim Uniwersytecie. W czasie studiów należał do ZSMP, a od 1979 roku był członkiem PZPR. W latach 1989–1991 sprawował mandat posła na tzw. Sejm kontraktowy. Od 1984 roku był związany z tygodnikiem Wprost. W lutym 1989 roku został redaktorem naczelnym tego pisma, ustąpił ze stanowiska w maju 2006 roku.

W 1996 roku tygodnik NIE ujawnił, że Marek Król był od 1984 roku tajnym współpracownikiem SB o pseudonimie „Rycerz”. Marek Król wystąpił przeciwko tygodnikowi z pozwem sądowym o ochronę dóbr osobistych. W IPN, na wniosek Marka Króla, odnaleziono akta, które wskazywały, że był on TW o pseudonimie „Adam”. W czerwcu 2013 roku Sąd Okręgowy w Warszawie w tzw. procesie autolustracyjnym uznał, iż Marek Król nie był tajnym współpracownikiem służb specjalnych PRL.

« Powrót do Leksykonu