Ostrowski Marek

Marek Ostrowski – ur. 14 listopada 1944 r. w Wilnie, długoletni dziennikarz tygodnika Polityka, do 2012 roku był w nim kierownikiem działu zagranicznego. Komentator polityki zagranicznej. W 1976 roku został zarejestrowany jako tajny współpracownik kontrwywiadu w PRL o pseudonimie „Janusz”. Dostarczał informacji o pracownikach ambasady Holandii, USA i Wielkiej Brytanii. Na jednym ze spotkań operacyjnych prosił, by SB załatwiło mu mieszkanie. Również jego ówczesna żona Jolanta Ostrowska była zarejestrowana jako TW „Ewa”.

1975 roku odbył kurs szkoleniowy wydziałów Kadr i Propagandy KC PZPR. W 1979 roku wyjechał na placówkę Polskiej Agencji Prasowej do Paryża. Został przekazany na dalszy kontakt do wywiadu jako kontakt operacyjny o pseudonimie „Bast”. Przekazywał informacje o prawicowych dziennikarzach z zagranicy. Donosił też na temat organizacji żydowskich we Francji, opracował listę około 30 wpływowych osób pochodzenia żydowskiego w najwyższych władzach Francji. Działał też na niekorzyść Kościoła Katolickiego donosząc o stosunkach Kościoła we Francji z Rzymem, czy o spotkaniu Polonii z Janem Pawłem II. Zobowiązywał się też donosić na innego współpracownika SB Jerzego Baczyńskiego.

« Powrót do Leksykonu