Witczak Mariusz

Mariusz Sebastian Witczak (ur. 14 kwietnia 1971 w Koźminku k. Kalisza) – polski polityk i nauczyciel akademicki, senator VI i VII kadencji, poseł na Sejm VII i VIII kadencji.

Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych.  Należał do KLD, Unii Wolności, a następnie wstąpił do Platformy Obywatelskiej. W 2005, 2007 w wyborach parlamentarnych uzyskał mandat senatorski z ramienia Platformy Obywatelskiej. Członek  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji do Spraw Unii Europejskiej. W wyborach parlamentarnych w 2011 i 2015 z ramienia Platformy Obywatelskiej objął mandat poselski. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w gabinecie cieni utworzonym przez Platformę Obywatelską (2016).

« Powrót do Leksykonu