Matematyka

Matematyka (lekcja poznania) – dziedzina nauki, która uczy o odpowiednich narzędziach służących do tłumaczenia wniosków z przyjętych rozważań/założeń. Matematyka dotyczy prawideł rozumowania.

« Powrót do Leksykonu