Niepodległość

Niepodległość – pojęcie oznaczające niezależność danego państwa lub organizmu od oficjalnego lub nieoficjalnego wpływu innych podobnych organizmów (zazwyczaj dotyczy to państw)

« Powrót do Leksykonu