Ikonowicz Mirosław

Mirosław Ikonowicz – ur. 1931 r. w Wilnie dziennikarz PAP, ojciec Magdy Gessler i lewicowego polityka Piotra Ikonowicza. Był korespondentem w Sofii, Hawanie, Madrycie i Lizbonie, także korespondentem wojennym, relacjonującym konflikty w Angoli, Kongu i Mozambiku. Przyjaciel i współpracownik Ryszarda Kapuścińskiego, pracowali razem jako korespondenci PAP w Ameryce Łacińskiej i Afryce. Swoje doświadczenia korespondenta zagranicznego Ikonowicz opisał m.in. w książce „Zawód: korespondent; Wilno-Hawana-Madryt”.

Został zarejestrowany jako kontakt operacyjny wywiadu PRL w 1973 roku, przed wyjazdem na placówkę do Madrytu. W kontaktach z SB posługiwał się pseudonimem „Metrampaż”. Podczas jego pobytu we Włoszech, spotkania z nim odbywali dwaj kolejni szefowie rezydentury wywiadu PRL w Rzymie. Byli to Jerzy Porowski „Bralski” oraz jego następca Maciej Dubiel „Dis”. Był dla wywiadu cenny, ponieważ miał kontakty w wieloma ważnymi osobistościami Watykanu. „Metrampaż” swoje meldunki składał niezbyt często, ale zawsze dotyczyły spraw najwyższej wagi.

Jego pierwszy meldunek dotyczył rozmowy Jana Pawła II z prezydentem Francji François Mitterrandem. Zawierał on szczegóły tej rozmowy dotyczące bieżących spraw politycznych w Europie Wschodniej oraz tzw. zimnej wojny. Kolejne meldunki dotyczyły wystąpienia polskich duchownych podczas Synodu Biskupów w Rzymie, a także planowanej wizyty Wojciecha Jaruzelskiego w Rzymie i III pielgrzymki Jana Pawła II do Polski.

« Powrót do Leksykonu