Mogielnica

Mogielnica – miasto w województwie mazowieckim. W 1249 roku była własnością cystersów z Sulejowa. Prawa miejskie miejscowość zyskała w 1317 roku. W XV–XVII wieku główny ośrodek rzemieślniczo-handlowy, w kolejnych wiekach stopniowy upadek. Od 1795 w zaborze pruskim, od 1807 w Księstwie Warszawskim, od 1815 w Królestwie Polskim. W latach 1870–1919 pozbawiona praw miejskich. W trakcie okupacji niemieckiej do 1941 na terenie miasta istniało getto.  Rejon silnej działalności partyzanckiej.

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz