Morze Egejskie

Morze Egejskie – wewnątrzkontynentalne morze znajdujące się na wschodzie Morza Śródziemnego i do niego zaliczane.

Poprzez Dardanele jest połączone z Morzem Czarnym i Morzem Marmara. Posiada doskonale rozwiniętą linię brzegową, z licznymi wyspami i zatokami. Jest długie na 649 km i szerokie na 320, pod jego dnem znajdują się bogate, nieeksploatowane złoża gazu ziemnego. Jego obszar jest podzielony między Grecję i Turcję. Na przestrzeni historii cywilizacji pełniło bardzo ważną rolę w funkcjonowaniu organizmów państwowych powstałych na terenie Europy, Azji Mniejszej i Afryki Północnej.

« Powrót do Leksykonu