Naczelna Rada Ludowa

Naczelna Rada Ludowa (NRL) – polska organizacja polityczna, powstała w zaborze pruskim, w Poznaniu w 1916 roku, jako nielegalny Komitet Międzypartyjny, nazywany też Centralnym Komitetem Obywatelskim. Wśród partii największy wpływ na pracę komitetu miało Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne. Początkowo NRL popierała pokojowe przejęcie ziem zaboru pruskiego przez odradzające się państwo polskie, jednak wybuch Powstania wielkopolskiego wymusił zmianę stanowiska i przejęcie kontroli cywilnej i wojskowej nad wyzwolonymi ziemiami.

« Powrót do Leksykonu