Nagroda Karola Wielkiego

Nagroda Karola Wielkiego – jest to odznaczenie ustanowione po II wojnie światowej w Akwizgranie, którym odznacza się corocznie od 1950 roku wybitne osobistości i instytucje za ich zasługi w promowaniu jedności i pokoju w Europie.

Pierwszym laureatem tej nagrody był Richard Coudenhove-Kalergi, a przyznano ją również m.in. Winstonowi Churchillowi, Helmutowi Kohlowi, Bronisławowi Geremkowi, Janowi Pawłowi II, Billowi Clintonowi oraz Donaldowi Tuskowi.

« Powrót do Leksykonu