Obiady czwartkowe

Obiady czwartkowe – organizowane przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, na wzór paryskich salonów literackich, spotkania intelektualistów polskich. Pierwsze spotkania odbyły się w roku 1770, organizowane były regularnie co tydzień i trwały od 3 do 4 godzin. Przeważnie odbywały się na Zamku Królewskim, latem w Łazienkach. Celem spotkań były rozmowy na tematy związane ze sztuką, nauką, omawianie dzieł literackich.

W obiadach czwartkowych skład gości nie był stały, ponadto zmieniał się w różnych okresach. W pojedynczym przyjęciu brało udział zwykle około 10-12 biesiadników. Byli to m.in.: Hugo Kołłątaj, Ignacy Krasicki, Stanisław Konarski, Ignacy Potocki, Jan i Jędrzej Śniadecki, Adam Naruszewicz, Stanisław Trembecki.

« Powrót do Leksykonu