Obóz Zjednoczenia Narodowego

Obóz Zjednoczenia Narodowego (popularnie nazywany też Ozon) – organizacja polityczna wtworzona na polecenie marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego.

Zaczęła powstawać od połowy 1936 roku. Jej powstanie ogłosił płk dypl. Adam Koc, a pomysłodawcą nazwy Obozu Zjednoczenia Narodowego był Ferdynand GoetelObóz Zjednoczenia Narodowego wywodził się ze środowisk sanacyjnych. Celem organizacji było wzmożenie obronności państwa i wdrażanie postanowień konstytucji kwietniowej. Preferowano wyeksponowanie roli armii oraz Rydza-Śmigłego jako następcy marszałka J. Piłsudskiego. Z powodu braku kogoś o tak dużym autorytecie jak Piłsudski, organizacja uległa podziałom. Powstały trzy ośrodki władzy: zamkowy – skupiony wokół prezydenta Ignacego Mościckiego; GISZ-a – z Generalnym Inspektorem Sił Zbrojnych, którym był gen. Edward Rydz-Śmigły oraz „pułkowników” – z premierem płk Walerym Sławkiem na czele.

« Powrót do Leksykonu