Opatówek

Opatówek – miasto w województwie wielkopolskim, w powiecie kaliskim, siedziba gminy Opatówek.

Pierwsze ślady osadnictwa na terenach dzisiejszego Opatówka pochodzą z epoki brązu. Początki Opatówka związane są z chrystianizacją Wielkopolski w okresie kształtowania się państwa polskiego. Na przełomie XIII i XIV wieku Opatówek był kilkakrotnie niszczony. Najpierw podczas najazdów szlachty na dobra arcybiskupie, a następnie przez Litwinów (1304) i Krzyżaków (1331). Do 1870 roku Opatówek był miastem, prawa miejskie odzyskał w 2017 roku. Obecnie Opatówek jest niewielkim ośrodkiem przemysłowym w Kalisko-Ostrowskim Okręgu Przemysłowym. W Opatówku znajduje się Muzeum Historii Przemysłu oraz wydziały zamiejscowe Uniwersytetu Łódzkiego i Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności w Łodzi.

« Powrót do Leksykonu