Muzeum

Muzeum – rodzaj instytucji kultury, której zadaniem jest gromadzenie, badanie i opiekowanie się przedmiotami o wartości artystycznej lub historycznej.

Muzea prezentują swoje eksponaty zazwyczaj na wystawach.

« Powrót do Leksykonu