Ostrawa

Ostrawa (czes.: Ostrava) – miasto w Czechach na granicy Śląska Cieszyńskiego, Śląska Opawskiego i Moraw.

Akt lokacyjny miasta nie zachował się, a pierwsza pisemna wzmianka o mieście pochodzi z 1279 roku. Prawa miejskie udzielono Ostrawie prawdopodobnie pomiędzy 1268 a 1278 rokiem. Postępująca kolonizacja miasta odznaczyła się rosnącą liczbą rodzin niemieckich, która stopniowo zmieniała czysto słowiański charakter miasta. W 1290 roku prawobrzeżna Ostrawa leżąca na terenie Śląska (w odróżnieniu od części morawskiej) stała się własnością książąt cieszyńskich, w związku z podziałem księstwa opolskiego. Z 1380 roku pochodzi pierwsza wzmianka o dwóch oddzielnych Ostrawach. W 1918 roku powstała Czechosłowacja. Władze tego państwa zmieniły w 1919 roku nazwę Ostrawy Polskiej na Ostrawę Śląską.

« Powrót do Leksykonu