Partia Centrum

Partia Centrum-polska partia polityczna.  Pomysł powołania pojawił się podczas spotkania byłych polityków AWS w Łęczycy w 2003 roku  zorganizowanym przez byłego premiera Jerzego Buzka.

Ugrupowanie powstało w miejsce rozwiązanych partii Ruch Społeczny i SKL. Inicjatorem założenia partii był Zbigniew Religa. Program partii można określić jako centrowy z wyraźnym odwołaniem do tradycji „Solidarności” i katolickiej nauki społecznej. W 2008 partia została wyrejestrowana, po tym jak nie złożyła sprawozdania finansowego za 2007 rok.

 

« Powrót do Leksykonu