Patronat

Patronat – objęcie kogoś opieką lub/i sprawowanie tej opieki. Patronat może mieć wiele rodzajów, np. patronat medialny, patronat sejmowy. Z tym pojęciem wiąże się także pojęcie patrona.

« Powrót do Leksykonu