Patronaż

Patronaż – taktyka wzmacniania wpływu politycznego poprzez nominacje polityczne.

Najczęściej przybiera formę nadawania „swoim” ludziom (pracownikom partii, organizacji) posad i synekur, co jest swoistym podziękowaniem za ich pracę i zaangażowanie na rzecz lojalnych podwładnych. Patronaż sprawuje patron.

« Powrót do Leksykonu