Pawiak

Pawiak – nieistniejące obecnie więzienie śledcze przy ul. Dzielnej 24 w Warszawie, zlokalizowane pomiędzy ulicami Dzielną i Pawią (stąd jego nazwa), zbudowane w latach 1830−1836. W latach 1939–1944 największe niemieckie więzienie polityczne na terytorium okupowanej Polski. Według szacunków historyków od 2 października 1939 do 21 sierpnia 1944 roku przez Pawiak przeszło ok. 100 tys. osób, z czego ok. 37 tys. zostało zamordowanych, a ok. 60 tys. wywieziono w 95 transportach do obozów koncentracyjnych oraz innych miejsc odosobnienia.

« Powrót do Leksykonu