Pieniądz

Pieniądz – oficjalny środek wymiany gospodarczej, w którym wyrażone są wartości towarów (ich ceny). Jest walutą krążącą w wymianie handlowej.

« Powrót do Leksykonu