Pieśń

Pieśń – rodzaj poezji lirycznej związanej z muzyką i ludowymi obrzędami (ale także z religijnymi).

Pieśń jest zazwyczaj utrzymana w poważnej tematyce i dzieli się ją na strofy. Możemy wyróżnić w jej budowie refreny i wyraźną rytmizację.

« Powrót do Leksykonu