Piła

Piła – miasto i gmina w północno-zachodniej Polsce, w województwie wielkopolskim, położona nad rzeką Gwdą. Miasto rozwinęło się z niewielkiej osady rybackiej położonej nad dolną Gwdą, wśród lasów. Prawa miejskie najprawdopodobniej otrzymało w XV wieku, w 1513 roku przywileje te zostały potwierdzone przez króla Zygmunta I Starego. W wyniku I rozbioru Polski miasto stało się częścią Królestwa Prus i pozostało po niemieckiej stronie granicy po I wojnie światowej. W 1945 roku Piłę ogłoszono miastem-twierdzą i włączono w skład umocnień Wału Pomorskiego. Zniszczenia wojenne sięgnęły 70%, a w śródmieściu nawet 90%. Po II wojnie światowej miasto znalazło się w granicach polskich i zostało zbudowane praktycznie od nowa.

« Powrót do Leksykonu