Nurowski Piotr

Piotr Nurowski – polski działacz sportowy i społeczny, przedsiębiorca. Przez krótki czas był sprawozdawcą sportowym w Polskim Radiu. W 1972 został wiceprezesem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki ds. młodzieżowo-wychowawczych. Rok później jako najmłodszy na świecie szef narodowego związku sportowego został wybrany prezesem PZLA. Członek PZPR, W drugiej połowie lat 70. pełnił funkcję kierownika wydziału propagandy i kultury Komitetu Wojewódzkiego PZPR, nadzorował m.in. stołeczną prasę i telewizję.W latach 80. pracownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Po 1991 związał się z Zygmuntem Solorzem i zajął się działalnością biznesową w jego spółkach, zaangażował się w tworzenie telewizji Polsat. W lutym 2005 wybrany na stanowisko prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Funkcję tą pełnił społecznie – nie pobierał za nią wynagrodzenia. Zginął 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie smoleńskiej.

« Powrót do Leksykonu