Plan

Plan – w ujęciu kartograficznym to obraz danego terenu, planem jest także fragment otoczenia widocznego w kadrze kamery filmowej, wówczas mówimy o planie filmowym.

Plan może być także gospodarczy, jak i znany jest stosowany przez uczniów plan lekcji. W wojskowości mamy do czynienia np. z planem bitwy.

« Powrót do Leksykonu