Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka – państwowa uczelnia techniczna.

Została założony w 1945 roku w Łodzi. Uczelnia jest podzielona na następujące wydziały: Wydział Mechaniczny (od 1945), Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki (od 1945), Wydział Chemiczny (od 1945), Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów (od 1947, dawny Wydział Włókienniczy), Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności (od 1950, dawny Wydział Chemii Spożywczej), Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska (od 1956, dawny Wydział Budownictwa Lądowego), Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej (od 1976, dawny Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej), Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska (od 1970, dawny Wydział Inżynierii Chemicznej), Wydział Organizacji i Zarządzania (od 1991). Oprócz tego uczelnia ma wiele jednostek międzywydziałowych (np. Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej). Uczelnia posiada wydział zamiejscowy w Sieradzu, BełchatowieOstrowie Wielkopolskim. Uczelnia bierze udział w rozmaitych, międzynarodowych programach (np. Erasmus, EUA, SEFI, Leonardo da Vinci).

Strona uczelniwww.p.lodz.pl

« Powrót do Leksykonu