Polskie Państwo Podziemne

Polskie Państwo Podziemne – tajne struktury państwa polskiego, istniejące w czasie II wojny światowej, od 27 września 1939 roku do stycznia 1945, gdy  NKWD aresztowało komendanta głównego AK Leopolda Okulickiego) i podlegające Rządowi RP na uchodźstwie. Polskie Państwo Podziemne miało pion cywilny i wojskowy, jego zbrojnym ramieniem była AK. Działały konspiracyjne sądy, szkoły, prasa. Polskie Państwo Podziemne obejmowało prawie wszystkie dziedziny życia.

Zobacz więcej na temat Polskiego Państwa Podziemnego.

« Powrót do Leksykonu