Projekt Chopin

Projekt Chopin – umowa, do zawarcia której doprowadził w 2005 roku UniCredit. Podpisana została między spółkami córkami UniCreditPekao SA i Prelios (nieruchomości Pirelli). Polegała m.in. na przekazaniu preferencyjnie skonstruowanego prawa pierwokupu do wszystkich nieruchomości Pekao SA i hipotek swoich klientów firmie Pirelli na okres 25 lat. Zdaniem ekonomistów umowa jest bardzo szkodliwa i powodująca wielkie straty dla akcjonariuszy Pekao i Skarbu Państwa. Jedną z ofiar tej umowy była firma Malma. Działanie, które doprowadziły do jej upadku określane są jako afera Malmy. Natomiast fakt podpisania umowy Projekt Chopin znany jest jako afera Projekt Chopin.

« Powrót do Leksykonu