PWST im. Ludwika Solskiego w Krakowie

Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie – publiczna szkoła wyższa założona w 1946 r. w Krakowie, kształcąca przyszłych aktorów i reżyserów.

Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. L. Solskiego w Krakowie została założona w 1946 roku przez, w wyniku połączenia trzech działających w Krakowie studiów: Studia Aktorskiego przy Starym Teatrze, Studia Aktorskiego przy Teatrze im. J. Słowackiego oraz Studia Dramatycznego Iwo Galla. W 1955 roku została przyjęta nazwa: Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego.

Uczelnia posiada pięć wydziałów: Aktorski w Krakowie, Aktorski we Wrocławiu, Reżyserii Dramatu w Krakowie, Teatru Tańca w Bytomiu, Lalkarski we Wrocławiu.

« Powrót do Leksykonu