Radość

Radość – rodzaj stanu emocjonalnego, gdzie osoba jej doznająca doznaje uczucia spełnienia, szczęścia (w rozumieniu potocznym).

Radość są zdolne odczuwać wszystkie organizmy żywe posiadający układ sympatyczny.

« Powrót do Leksykonu