Represje

Represje – rodzaj surowych środków karnych lub odwetowych stosowanych przy użyciu środków przymusu i (często) przemocy. W ujęciu prawnym represje to przewidziany przepisami zestaw kar lub środków karnych.

« Powrót do Leksykonu