Rewizja

Rewizja – odwołanie od orzeczenia sądu niższej instancji; przeszukanie w celu znalezienia czegoś lub kogoś; zmiana / ocena poglądów, np. naukowych; kontrola danej instytucji.

« Powrót do Leksykonu