Zasada

Zasada – określone prawo, które rządzi danymi zjawiskami; sposób (norma) postępowania, także w postaci zwyczaju. W chemii to związek przeciwny właściwościom kwasowi (tworzy z nim sole).

« Powrót do Leksykonu