Rezolucja

Rezolucja – deklaracja podjęta zazwyczaj przez dane zgromadzenie osób w wyniku obrad, ale nie wywołująca jakichkolwiek obowiązków.

W polskim porządku prawnym rezolucja jest aktem o wewnętrznym, sejmowym charakterze, który wzywa adresatów do określonego działania lub zaniechania.

« Powrót do Leksykonu