Rogoźno

Rogoźno – miasto w woj. wielkopolskim. Nazwa miasta pochodzi od rogoży, czyli ludowej nazwy pałki – rośliny szuwarowej. Najstarsze ślady grodziska wczesnośredniowiecznego pochodzą z VIII-IX wieku. Pierwsza wzmianka pisana  pochodzi z 1192 roku.  Jednak przyjmuje się, że właściwa lokacja miasta w Rogoźnie nastąpiła dopiero w 1280 roku.

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz