Kaczmarek Roman

Roman Kaczmarek (ur. 8 sierpnia 1912 w Łodzi, zm. 25 maja 1985 w Łodzi) – archiwista, historyk i polityk.

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1937 z uzyskanym absolutorium wrócił do Łodzi i podjął pracę w Archiwum Miejskim. Opracowywał akta polskie, porządkował i ewidencjonował, ale także przejmował do Archiwum dokumenty polskich instytucji likwidowanych przez Niemców. Zapamiętał informacje o miejscu wywiezienia akt w 1944, co pozwoliło po wojnie odzyskać je szybko i całkowicie. Gdy w 1951 połączono Archiwum Miejskie i Państwowe stanowisko dyrektora nowo utworzonego Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Łodzi powierzono Romanowi Kaczmarkowi. Pracował na Uniwersytecie Łódzkim (1945–1964), Państwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Łodzi (1948–1955). Zainteresowania naukowe Romana Kaczmarka skupiały się wokół dziejów Łodzi i regionu łódzkiego. Należał do SD i z ramienia tej partii sprawował mandat posła IV i V kadencji Sejmu PRL. Był członkiem Sejmowej Komisji Kultury i Sztuki oraz Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Odznaczony m.in. Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski,

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz