Szydłowski Roman

Roman Szydłowski (ur. 27 listopada 1918 w Tarnowie, zm. 24 września 1983 w Warszawie) – polski krytyk teatralny, dziennikarz. Doktor praw Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek Milicji Obywatelskiej, a następnie PZPR. Pełnił funkcję redaktora naczelnego ”Kultury” oraz razem z Marianem Eile współtworzył ”Przekrój”. Posądzony o poglądy prawicowo-nacjonalistyczne został usunięty z zajmowanych stanowisk i został sekretarzem w ”Głosie Ludu”.

« Powrót do Leksykonu